Thomas Andersson

Skulpturskolen

Convoj

Orgelpiber bliver til kunst

Det andet Galleri og Skulpturskolen inviterer til en kunstudstilling med Henrik Soelmark og Thomas Andersson.

For 25 år siden købte jeg orgelpiberne fra Gl. Ry kirke. Præsten ringede, og spurgte om jeg var interesseret, da de skulle skiftes ud. Det lød jo spændende  og jeg havde vel tænkt mig at bruge dem til et kunstværk på en eller anden måde. Det blev imidlertid aldrig til noget, og da jeg så at Henrik var begyndt at lave skulpturer med orgelpiber, forærede jeg piberne til ham. Henrik er også fagottist og har spillet i Sønderjyllands symfoniorkester, og det er naturligvis en musiker, der skal  lave kunst med orgelpiber.

Nu laver vi sammen en udstilling, hvor Henrik viser sine skulpturer og jeg viser mine tegninger fra det sidste halve år.

I den periode hvor landet var lukket ned, tegnede jeg hver dag. Den usædvanlige situation uden medmenneskelig kontakt, fik mig meget naturligt til at gå i dialog med mig selv. Til sidst blev det bare selvportrætter af en slags. Henved 200 af tegningerne bliver vist på udstillingen.

Under arbejdet dukkede ideen op, om at lave det til en udstilling. Skulpturskolens lokaler er velegnede til de mange tegninger, og de mindre pavillioner på matriklen er suveræne til Henriks store  værker, der lige kan presses ind.

Der er fernisering søndag d. 16 aug. kl. 14. Mesingvej 4 Skanderborg. De fleste er velkomnne :-)

Vi giver ikke hånd eller kram – men der er sprit - kvit og frit.

Udstillingen er i øvrigt åbent  17 - 23 aug. Kl. 15 – 18 Eller efter aftale. Mob. 50674212

 

T  h  o  m a  s   A  n  d  e  r  s  s  o  n  .  M  e  s  i  n  g  v  e  j   4  .  8  6  6  0   S  k  a  n  d  e  r  b  o  r  g  -  T  l  f  .  50 67 42 12

Mail : t.andersson@mail.tele.dk